Yurtdışı Patent Tescili

Yurtdışı Patent Tescili

Sektörün önde gelen kuruluşlarından olan firmamız, profesyonel vekilleri ile yurtdışı patent başvurularınızı sizin adınıza gerçekleştirmekte ve buluşunuzdan doğan haklarınızı uluslararası arenada korumak için yurtdışı patent tescil belgesi almaktadır.

Türkiye’de yapılmış başvuru sonucunda verilen tescil belgesinden doğan haklar sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olabilmektedir. Yapılan buluşun korumasının, uluslararası geçerliliği olabilmesi için patent ya da faydalı model başvurusunun yurtdışı birliklere ya da müstakil olarak her ülkenin ilgili kuruluşuna yapılması gerekmektedir.

Faydalı model koruması bulunmayan ülkelerde, Türkiye’deki başvurusu mesnet gösterilerek patent başvurusu yapılabilmektedir.

Paris Sözleşmesi

Türkiye’nin de imza koyduğu Paris anlaşmasına göre, Türkiye’ de yapılan başvurunun, üç ay zarfında Paris anlaşmasına üye diğer ülkelere de rüçhan hakkının kullanılarak yapılması halinde, Türkiye’ deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere yapılan başvuru tarihi arasında üçüncü şahısların aynı buluş için yapacakları başvurular geçersiz sayılır.

Avrupa Topluluğu

Avrupa Patent Anlaşması gereği, tek başvuru ile tüm Avrupa birliği üye ülkelerine müracaat sağlanmakta ve tüm ülkelerde aynı anda tescil edilmiş sayılmaktadır. EPC’ ye üye ülkelerde tek başvuru ile koruma sağlayan Avrupa patentinin koruma süresi yirmi yıl ile sınırlıdır.

PCT Üye Ülkeler

PCT, Uluslararası Patent Birliğinin kısaltmasıdır ve yurtdışı başvurular bu anlaşma kapsamında yapılmaktadır.

PCT çerçevesinde gerçekleştirilen yurtdışı başvurularının organizasyonunu Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) üstlenmektedir. PCT'nin en önemli amacı aynı buluşun farklı ülkelerde farklı patent almasının önüne geçmek ve yurtdışı patent tescil konusunda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesini sağlamaktır.

PCT Kapsamında yapılan uluslararası başvuruların organizasyonu Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yürütülmektedir. PCT'nin amacı aynı buluşun korunması için dünya ölçüsünde yapılan patent başvurularının ve bu buluşların incelenmesinin ortaya çıkarmış oldukları zorlukları gidermektedir.

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.