Rüçhan Belgesi

Rüçhan Belgesi

Rüçhan Talebi Nedir

Enstitü nezdinde bir patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan önceki 12 aylık zaman dilimi içinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde başvurulması durumunda söz konusu yabancı ülkenin patent ofisinden alınacak rüçhan belgesinin ve bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi gerekmektedir.

Rüçhan talepli başvurularda ücret sayısına bağlı olarak (EK-5) değişmektedir.

Başvuruları Nasıl Yapılır

Rüçhan talebi, başvuruyla birlikte veya 2 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

Belge Nasıl Alınır

Talebinin başvuruyla birlikte yapılmaması durumunda 2 ay içinde talebin yapılması ve başvuru ücretinin rüçhanlı başvuru ücretine tamamlanması gerekmektedir.

Rüçhan belgesi veya çevirisinin de başvuru sırasında ya da 3 ay içerisinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.