Koruma Sürelerine Göre Patent Türleri

Patent Çeşitleri

Yeni buluşlara verilen patent hakları, sürelerine ve veriliş sürecine bağlı olarak üç çeşittir. İncelemeli patent tescili 20 yıl koruma süresiyle en uzun hak tanıyan çeşittir. İncelemeli patente oranla 7 yıl ile daha kısa süreli koruma sağlayan incelemesiz patent tescilinin belge alma süreci kısa ve maliyeti düşük olmaktadır. Daha ziyade küçük buluşlar için verilen faydalı model tescil belgesinin koruma süresi ise 10 yıldır.

İncelemeli Patent Belgesi

Yapılan başvurunun, şekli şartlara uygun olması ve patent verilebilirlik kıstaslarını sağlaması halinde başvuru sahibi araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyanı Türk Patent Enstitüsüne sunar. Araştırma kuruluşundan gelen rapor olumlu ise ya da olumsuz durumlar başvuru sahibi tarafından değiştirilip düzeltilmiş ise tekrar aynı ya da farklı bir kuruluşa inceleme dosyası olarak sunulur.

Gelen inceleme raporunun olumlu olması durumunda buluşa incelemeli patent belgesi verilir ve 20 yıl sürecinde patent konusunun tüm hakları başvuruyu yapan kişiye ait olur. Olumsuzluğun giderilemediğinin tespit edilmesi durumunda, başvuru sahibi 2. ve hatta 3. kez inceleme için revize edilmiş yeni dosyayı TPE aracılığı ile kuruluşa tekrar gönderme hakkı vardır.

İncelemeli patent belgesinin alınmasına dek geçen süre; başvuru sahibinin seçeceği araştırma ve inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Bu süreç içinde TPE 3.şahsın dikkatine, itiraz için 6 aylığına ilan etmektedir. Belgenin verilmesinden sonra, patent verildiğine dair 1 aylık yayın yapılır.

İncelemesiz Patent Belgesi

Tescil başvurusu ardından araştırma kuruluşunun gönderdiği rapor başvuru sahibine TPE tarafından iletilirken sistem tercihi öğrenilir, eğer raporda bir sorun yoksa ya da olumsuzluk var ama başvuru sahibi inceleme talep etmiyorsa 7 yıllığına koruma sağlayan incelemesiz patent belgesi verilir.

İncelemesiz patent süreci, incelemeli patent ile kıyaslandığında daha kısa ve daha az masraflı olmaktadır. Süreç, seçilen kuruluşun yoğunluğuna ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Bu süreç içinde TPE 3.şahsın dikkatine, itiraz için 6 aylığına ilan etmektedir. Belgenin verilmesinden sonra, patent verildiğine dair 1 aylık yayın yapılır.

Faydalı Model Belgesi

Küçük buluşlar için daha fazla tercih edilen bu belgeye araştırma ve inceleme raporları yapılmaz. Başvuru tarihinden sonraki 18 ay içerisinde resmi patent bülteninde yayınlanarak 3. kişilerin itirazı beklenir. Muhtemel itirazlara gereken cevaplar verildikten sonra, itirazlara itibar etmeksizin bu belge düzenlenir. Alınma süreci bakımından en hızlı, maliyet bakımından da en düşük olan patent çeşididir. Faydalı model belgesi ile söz konusu buluşun koruma hakkı 10 yıllığına başvuru sahibine verilir.

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.