Patent Şartları

Faydalı Model Nedir?

Patent verme uygulaması 15. yüzyılda İtalya’da başlarken sonraki 200 yıl içinde Avrupa ülkelerine de yayıldı. Resmi patent tescili 1790’da Amerika’da, 1791’de Fransa’da uygulanırken, sonraki yıllarda da birçok ülkede kanunları çıkarıldı.

Bir buluşa patent verilirken, 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği gibi aranan bazı özellikler arasında, başkası tarafından tasarlanmış olmaması, genellikle bir yenilik taşıması, sanayiye uygulanabilir olması, ilgili olduğu alanda önemli bir ilerleme getirmiş olması vardır. Patent yenilik araştırmasını TPE tam kapasite yapamadığı için özel kuruluşlardan yardım alınır.

Tescilin Konusu

Makineler, sınai ürünler, kimyasal bileşikler ve türevleri, araçlar, aygıtlar, donanımlar kısaca tekniği bilinen duruma dâhil olmayan buluşlar tescile konuyu oluşturur.

Kanun koyucunun bu hakkı vermesindeki temel amacı, buluş ve yenilikçi fikirler üretmeyi teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Patent hakkı ile korunan yenilikçi ve faydalı bir buluşun, yaratıcısına ve sanayiye yaptığı katkı, ülkelerin gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde verilen yüksek patent sayıları bunun bir ispatıdır.

İstanbul’da hizmet veren şirketimiz siz değerli müşterilerimize patent alma sürecinde ve sonrasında her türlü desteği en uygun fiyatlar ile yetkin ve uzman kadromuz nezdinde vermeye devam ediyor.

Patent Verilemeyecek Konular

 • Keşifler
 • Bilimsel teoriler
 • Matematik yöntemleri
 • Zihni faaliyet ile ilgili ticari, mali ve ekonomik konular
 • Şans oyunları
 • Edebiyat ve sanat eserleri
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Patent Başvurusu Teknik Dosyasının Kapsamı

Buluşlara Patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekil ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır (KHK m. 42):

 • Başvuru dilekçesi,
 • Buluş konusunu açıklayan tarifname,
 • Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,
 • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,
 • Özet,
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu ve genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir (KHK m. 45).

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.