Neden Patent Tescili?

Neden Patent Tescili?

Yeni ve özgün buluşların patent ile korunması sadece patent sahibine değil ülkesine ve hatta uluslararası alanda fayda sağlayan bir olgudur. Hem buluş sahibi ödüllendirilir hem de zihin ürünlerinin toplum bireylerince tanınabilmesini sağlayarak toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunulur.

Buluşların sanayiye uyarlanması ile ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan yola çıkarak, gelişmiş ülkelerde verilen patent hakkı miktarının bu denli çok olması hiç şaşırtıcı değildir. Dünya çapında başarıyla uygulanan patent tescil, yaratıcısına belirli bir süre zarfında buluşuyla ilgili üretim yapma, satma ve 3. şahıslara kullandırma hakkı ve imtiyazı vermektedir.

Buluş ile ilgili ekonomik gelirlerin sadece yaratıcısı tarafından kazanılıyor olması ve bunun resmi bir belge ile tescillenerek ayrıcalık hakkının yalnızca buluş sahibine tanınıyor olması, kişileri yeni buluş yapma konusunda teşvik edecektir. Ekonominin güçlenmesini sağlandığı düşünüldüğünde, yeni buluşların tescillenmesinin önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır.

Ülke ekonomisine katkı yapmak, buluştan doğan patent hakkı başkaları tarafından taklit edilerek ekonomik çıkar sağlamasını önlemek ve bu hakların sadece size ait olduğunu belgelemek için başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Yeni Buluş

Çok genel anlamda buluş, yaşantımızı etkileyen, daha önce hiç kimse tarafından bulunmamış ya da açıklanmamış, tarım ve sanayi alanında kullanılabilen yenilikçi ve var olan problemlere getirilen teknik çözümler olarak tanımlanabilir. Yapılan buluş, teknolojik anlamda yeni olabileceği gibi var olan sistemin iyileştirilmesi hususunda da olabilir.

Faydalı Model

Yapılan buluşun tescilinde patent hakkı alma sürecinin uzun ve maliyetli olması nedeniyle buluş sahipleri sürecin daha kısa ve ucuz olması nedeniyle faydalı model tescilini tercih etmektedirler. Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Sektörün uzman kuruluşlarından olan firmamız, uzman vekilleri ile buluşlarınıza patent hakkı veya faydalı model belgesi almaktadır. Daha detaylı bilgi almak veya tescil vekilimiz ile görüşmek için Türkiye’nin her yerinden 0850 532 33 15 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilir, online başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

Buluşun Faydalı Model Olabilmesi

Yapılan buluş için faydalı model belgesi alarak hukuksal koruma sağlayabilmek için iki önemli kriter bulunmaktadır.

  • Yenilik esasına göre buluş, daha önce hiç kimse tarafından açıklanmamış, kamuoyu ile reklam yolu ile bile olsa paylaşılmamış, patent ve faydalı modele konu olmamış veya başvurusu yapılmamış ise yenidir.
  • Yapılan buluşun mutlaka sanayiye uygulanabilecek olması gerektiğidir.

Bu iki kıstasa sahip olan buluş, faydalı model kapsamında yaratıcısına yasal koruma hakkı sağlamaktadır.

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.