Kaliteli Hizmet – Ekonomik Patent – Marka – Barkod Tescil Fiyatları

Marka Patent Tescil Hizmetleri

Yılların tecrübesi ile sektörün köklü kuruluşlarından olan Patent Home, müşteri beklentilerini çok iyi anlamakta, tescil ve tasarım hizmetlerinde en ucuz fiyat politikası izlemektedir.

Kaliteli hizmet, makul fiyat dengesini çok iyi kuran Patent Home, deneyimli vekilleri ile patent, marka, tasarım, endüstriyel tasarım, faydalı model ve barkod tescili işlemlerini yürütmektedir.

Zamanın ne kadar değerli olduğunun bilinciyle tescil ve tasarım işlemlerini süratle sonuçlarından Patent Home, kişi ve kuruluşlara yeni marka oluşturma konusunda logo tasarımı dahil olmak üzere kurumsal kimlik tasarımı hizmetini en uygun fiyatlar ile gerçekleştirmektedir.

Kaliteli hizmet, ekonomik fiyat politikası ile ticari hayatını İstanbul’ da sürdüren firmamız, müşterilerine olası ihtilaflarda, alanında uzman hukukçuları ile destek vermektedir.

Hizmetlerimiz

 • Marka Tescil: Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türkiye Patent Enstitüsü’ne kayıtlı ve yetkili marka vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu önem verilmesi gereken, marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir aşamadır. Yaklaşık 10-12 aylık sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla yürütülmesinde büyük fayda vardır.
 • Patent Tescil: Patent, buluşu yapan kişinin hukuki hakkıdır. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “Patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.
 • Endüstriyel Tasarım Tescil: Bir tasarımın hukuki korunmasının sağlanması için yenilik, ayırt edici olma, ürün ya da ürün parçası, insan duyuları ile algılanabilen görünüm kıstaslarını yerine getiriyor olması gerekir. Tescili yapılmış Tasarım sahibine, "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" verilir. Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılma imkânı mevcuttur.
 • Yurtdışı Marka ve Patent Tescil: Markalar, patenler, faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar ancak tescil sahibi oldukları ülkelerde korunma hakkına sahip olabilmektedirler. Dünyanın her yerinde aynı haklara sahip olmak için yurtdışı marka ve patent tescil yaptırılmalıdır.
 • Faydalı Model Tescil: Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
 • Barkod Tescili: Farklı kalınlıkta, çizgi ve arasındaki boşluklardan oluşan, verilerin hatasız ve otomatik olarak dijital ortama aktarılma yöntemidir. Satış sonrası yönetiminde, barkod kullanımı önemli konular ile ilgili çok detaylı güncel bilgi sağlayarak kararların daha hızlı ve güvenilir şekilde alınmasına imkân vermektedir. Barkod Tescili İçin gerekli evrakları bize ulaştırdığınızda başvurunuz hiç vakit kaybetmeden gerçekleşir ve 3-4 iş günü içerisinde tescil belgeniz bize iletilir.
 • Coğrafi İşaretler: Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen halı, kilim, kumaş, çini vb. ürün herhangi nedenle ün kazanmış olabilir. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlere coğrafi işaretler denir.
 • Telif Hakları: Kişinin fikri emeği ile yarattığı herhangi bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların hukuki olarak korunmasıdır. Tescil edilmeye gerek olmayan haklardır. Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yapanın telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.
 • Web Tasarım: Yeni oluşturulan tasarıya göre sermaye şirketlere 1502 numaralı madde gereğince web sitesi oluşturulma zorunluluğu getiriliyor. Şirketlerin, tasarı ile belirlenen bazı konu başlıklarını kamuoyuna sunması gerekiyor. Bunlardan bazıları, şirketin kanunen yapması gereken ilanlar, yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması, kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu görülen hizmet ve bilgilerin sunulması ile finansal tablolar, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması gibidir.

Seo destekli web sitesi tasarımında sektörün en iddialı kuruluşlarından olan Patent Home, tasarladığı sitelerde Google arama sonuçlarında ilk sayfada yer alma ve en uygun fiyat garantisi sunmaktadır.

 • Logo Tasarım: Firmanızın ürün ve hizmetleri ile marka yaratma, kurumsal kimlik oluşturma, ortak alanlarda diğerlerinden farkını ortaya koyma amacı ile özgün olarak tasarlanmış semboldür. Zihinlerde kalıcı olmak için logo uzun analiz çalışması ve uzman ekipler yardımı ile tasarlanmalıdır.
 • Entegre Devre Topografyaları: Entegre devrelerde yer alan yarı iletken ve iletken olmayan katmanların ayrıntılı planlarını, üç boyutlu görünümlerinin ifade edildiği görüntüler dizisidir. Tescilli entegre devre topoğrafyalarının korunmaları haklarındaki çıkarılmış kanun ile gerçekleştirilir.
 • Hukuk: Fikri ve Sınai Haklar Fikri Mülkiyet Hakları ve Sınai Mülkiyet Hakları olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir ve her için oluşturulmuş kanun metinleri bulunmaktadır. Emeği ve ticari anlamda her şeyi koruma altına alan hukuk dalıdır.

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.